Stabilt sidoläge – en genomgång

I samband med en olycka ska man som åskådare först och främst agera. Man ska alltid försöka göra någonting då alternativet - att inte agera överhuvudtaget - alltid är sämre. En insats kan göra skillnad och att exempelvis ringa 112 är något som man alltid ska göra. Att skaffa sig en kunskap om livräddning och kunna agera på ett korrekt sätt i samband med en olycka är även det viktigt och i den här texten ska vi fokusera på en detalj i detta: stabilt sidoläge.

Stabilt sidoläge

Stabilt sidoläge används i samband med att en person hittas medvetslös. Att vara medvetslös innebär att en person andas - men inte är vid medvetande. Att vara medvetslös innebär att alla muskler i kroppen slappnar av och detta gäller även för tungan. Det senare är anledningen till varför stabilt sidoläge ska användas. Om en medvetslös person ligger på ryggen kan den avslappnade tungan komma att blockera andningsvägarna. Att placera en medvetslös person i ett stabilt sidoläge är något som kan rädda livet på densamme.

Men, man måste först och säkerställa att personen andas. Om det skulle handla om exempelvis ett plötsligt hjärtstopp där den drabbade inte andas så måste du istället utföra Hjärt- och lungräddning. Vi ska titta närmare på hur du gör det senare i texten, men först så ska vi se hur du kontrollerar andningen på bästa sätt. Börja med att lägga personen på rygg på ett plant underlag. Placera därefter ena handen på pannan och ta sedan din andra hand - två fingrar - och lägg under hakan varpå du lutar huvudet försiktigt bakåt. Lägg sedan kinden över munnen och känn om det kommer luft.

Du kan även titta på bröstkorgen och se om den rör sig. Att lyssna vid munnen är även det något som kan säkerställa andning hos en medvetslös person.

Personen andas - lägg i stabilt sidoläge

Du har nu säkerställt att den medvetslöse personen verkligen andas och ska då lägga densamme i ett stabilt sidoläge. Detta gör du genom följande steg: 

  • Tänk på att du alltid ska vända personen mot dig själv. Lägg den arm närmast dig på golvet och ta den bortre armen och lägg den över personens bröst - med handen mot kinden. Håll kvar greppet.

  • Ta din andra hand och greppa tag i det bortre knät. Vinkla upp detta.

  • Genom att trycka på knät kan du vrida personen mot dig. Böj huvudet bakåt samtidigt så att luftvägarna hålls öppna.

  • Justera handen som ligger mot kinden så att personens huvud inte kan falla framåt igen.

  • Dra det övre benet upp mot kroppen så att personen ligger stabilt och kontrollera hela tiden att hen andas normalt.

Hjärt- och lungräddning - så här gör du

Om personen i fråga slutar att andas så är det av definitivt värde att påbörja HLR - Hjärt och lungräddning. Det handlar även här om att våga. Även om man gör fel så kan det innebära en betydande och en avgörande insats. HLR innebär att man syresätter organ och hjärna hos en person som inte andas. Det som sker är följande:

  • Fatta dina händer och placera dem ovanpå varandra på bröstkorgen hos personen - som du vänt på rygg. Tryck bestämt nedåt - minst fem centimeter - och upprepa detta 30 gånger. Håll ett tempo motsvarande ungefär 120 tryck i sekunden.

  • Byt sedan till inblåsningar. Du placerar en hand på pannan och två fingrar under hakan och lutar huvudet bakåt. Knip ihop näsborrarna och blås in luft i munnen. Två gånger med ungefär en sekunds inblåsning. Återgå sedan till bröstkompressioner och växla mellan sådana och inblåsningar till dess att ambulans anländer.

Tänk även på att det kan vara jobbigt att utföra HLR. Ta hjälp av någon annan och växla mellan er. Viktigt är att ni fortsätter hela vägen ut. Även om det ser hopplöst ut så kan ni rädda liv!

Dina experter på HLR och första hjälpen

7 Feb 2022