Kurser

HLR-utbildning

Här utgår vi från grundregeln L-ABC (livsfarligt läge, andning, blödning chock/cirkulationssvikt). Vi går igenom vad som ska prioriteras för att säkra både dig och den skadade. Samtliga deltagare får ett certifikat när utbildningen är avklarad, Denna kurs finns även med inriktning mot barn.

Första hjälpen och HLR

Här lär sig deltagaren hur man identifierar ett hjärtstopp och hur man gör kompressioner och inblåsningar. Dessutom lär man sig hur man känner igenom symptomen vid hjärtinfarkt och går igenom hur en hjärtstartare fungerar med mera. Kontakta oss om du vill veta mer om denna kurs.

Första hjälpen och HLR – inriktning mot barn

Här får du grundläggande kunskaper i första hjälpen till barn, något som kan vara väldigt tryggt när olyckan är framme, Här ingår hjärt-lungräddning och kunskaper om hur olycksfall för barn kan förebyggas. Kontakta oss om du vill veta mer om denna kurs.

D-HLR för insatspersonal

En kurs som vänder sig till insatspersonal och alla som i sin yrkesroll förväntas kunna utföra första hjälpen eller HLR och som har tillgång till hjärtstartare. Bland de yrkesgrupper som utbildningen är lämplig för är säkerhetsvakter, brandmän, poliser, personal i simhallar med mera. Kontakta oss om du vill veta mer om denna kurs.

Öppna utbildningar

Vi arrangerar även öppna utbildningar i Stockholm, riktade mot företag, skolor, förskolor och enskilda personer. Kursdeltagarna får kunskap och verktyg att våga och agera oavsett förhållanden.

Instruktörsutbildning för att utbilda själv

Vill du lära dig att utbilda själv inom HLR och första hjälpen? Vi utbildar även instruktörer inom dessa områden. Hjärt- lungräddning barn och vuxen, D-HLR, första hjälpen är områden där vi utbildar instruktörer. Utbildningarna är certifierade av HLR-rådet.

SBA (systematiskt brandskyddsarbete

Vi erbjuder även utbildningar inom Systematiskt brandskyddsarbete. SBA innebär att man planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet i en organisation. Vi lär er processen som krävs för att bedriva ett effektivt brandskyddsarbete.

Heta arbeten

Vi utbildar även inom Heta Arbeten. Denna behörighetsutbildning ger rätt kunskap och behörighet till dig som utfärdar tillstånd för, utför eller är brandvakt vid brandfarliga heta arbeten. Även som beställare av heta arbeten kan du ha nytta av denna kurs. När kursdeltagaren har fått ett godkänt resultat så utfärdas ett certifikat av Brandskyddsföreningen som ger behörighet att utföra brandfarliga heta arbeten.

Boka tid för att gå en av våra kurser