S-HLR för vuxna och barn

En hjärtstartare räddar liv - gå vår kurs

Vi erbjuder S-HLR för vuxna och barn och vi vänder oss primärt till sjukvårdspersonal - både inom och utanför sjukhusmiljö - tandvårdspersonal samt till vårdstudenter. För att delta i kursen krävs vissa förkunskaper: 

  • Inläst kursbok i S-HLR (vuxen eller barn)
  • Genomförd webbutbildning i S-HLR vuxen eller barn med ett godkänt resultat

Vårt mål är att skapa djupa kunskaper hos våra deltagare och att samtliga som har genomfört en S-HLR Vuxen och barn i vår regi ska veta exakt vad som ska göras i ett skarpt läge. Din kunskap kan rädda liv. 


Tre olika utbildningsnivåer 

Vi erbjuder samtliga tre nivåer av utbildning. Vilket innebär grundutbildning, instruktörsutbildning och huvudinstruktörsutbildning. Samtliga av dessa utbildningar leds av erfarna instruktörer godkända av Röda Korset och/eller HLR-rådet. 

Inom grundutbildningen får du som deltagare lära dig följande: 

  • Vikten av snabb respons. Tidigt larm, tidig HLR och tidig defibrillering. 

  • Att utföra en korrekt och kvalitativ HLR, med både en- och två-livräddarteknik. 

  • En medvetenhet om de vanligaste orsakerna till hjärtstopp hos barn - och hur dessa kan förebyggas. 

  • Kunna behandla en patient med hjärtstopp enligt handlingsplanen för S-HLR

  • Kunna assistera en patient med luftvägsstopp i enlighet med de riktlinjer framtagna av HLR-rådet.  

 

Vi lär dig att hantera en hjärtstartare