Hjärtstartare Kurs Stockholm

En hjärtstartare räddar liv - gå vår kurs

Det är enkelt och inspirerande att lära sig rädda liv! När ett hjärta stannar är varje sekund viktig. Har du en HLR-utbildning i färskt minne och behärskar en hjärtstartare kan du rädda liv.

Anmäl dig en utbildning i HLR med hjärtstartare så är du förberedd när olyckan är framme.

Vi utbildar företag och organisationer i HLR med hjärtstartare och första hjälpen ute på arbetsplatserna och kan skräddarsy utbildningen så att det passar dina specifika behov. Alla våra instruktörer är registrerade hos HLR-rådet och följer de senaste riktlinjerna.


Omedelbar hjälp viktigt vid hjärtstopp

En hjärtstartare hjälper dig mot plötsligt hjärtstopp och räddar många liv varje år. Bara i Sverige drabbas runt 10 000 personer av plötsligt hjärtstopp varje år. Det som händer vid hjärtstopp är att blodet inte pumpas ut i kroppen och personen blir medvetslös. Av alla som drabbas av plötsligt hjärtstopp överlever bara 600 personer – det som krävs är omedelbar hjärt- och lungräddning och elstötar från en hjärtstartare. Genom att ha en hjärtstartare till hands och veta hur den ska hanteras kan du rädda liv.

hjärtstartare i Stockholm

Här berättar vi mer om hur en hjärtstartare fungerar

Ett annat namn för hjärtstartare än defibrillator. Apparaturen läser av hjärtrytmen och kan ge en strömstöt för att starta om hjärtat vid ett oväntat hjärtstopp. Hjärtstoppet leder till ett flimmer i hjärtat vilket skapar ett elektriskt kaos. Detta kan hjärtstartaren i sin tur avbryta.

En hjärtstartare analyserar hjärtverksamheten och bedömer om det behövs hjärt- och lungräddning eller strömstötar från elektroderna. Denna analys genomförs genom att man placerar elektroder på den drabbades bröst. Om hjärtstartaren bedömer att en elstöt behövs ska du följa instruktionerna och aktivera elstöten. Detta gör att det elektriska kaos (kammarflimmer) som finns i hjärtat stoppas vilket i sin tur gör att hjärtat kan börja slå i sin normala rytm igen. Man kan uttrycka det som att du gör en omstart på det flimmer som finns.

Viktigt att agera rätt med en hjärtstartare

Vem som helst får använda en hjärtstartare när en person har drabbats av ett plötsligt hjärtstopp. Det finns inga lagar eller regler som säger att man måste vara utbildad i HLR eller hur en defibrillator ska användas. Att rädda liv är självklart alltid viktigast – utbildning eller ej.

Men självklart rekommenderar vi att du har en uppdaterad utbildning inom HLR och hjärtstartare – det underlättar enormt när olyckan är framme och du behöver kunna ge snabb och korrekt vård när det behövs som allra bäst.

Så här använder du en hjärtstartare

En hjärtstartare gör stor nytta när någon utan förvarning blir medvetslös och slutar andas. OBS: Innan du börjar använda hjärtstartaren är det viktigt att hjärt-lungräddning påbörjas och att du larmar 112.

  • Börja med att starta maskinen om den finns i närheten.

  • Fäst hjärtstartarens två elektroder på den drabbade personens bröstkorg och låt den analysera hjärtrytmen.

  • Efter analysen kommer hjärtstartaren antingen rekommendera elstötar (defibrillering) eller fortsatt hjärt-lungräddning.

  • En elstöt kan ges när hjärtstartaren hittar ett flimmer i hjärtat. Den rekommenderar då strömstöt som du sätter igång med en knapptryckning.

  • Om hjärtstartaren inte hittar något kammarflimmer ska du fortsätta med hjärt- lungräddningen. Detta gör du så länge personen inte andas normalt.

När du har gett elstöt fortsätter du att utföra hjärt- lungräddning i två minuter. Därefter väntar du in en ny analys av hjärtrytmen och väntar på en ny rekommendation om antingen fortsatt HLR eller en ny defibrillering. Detta upprepas sedan tills personen visar tydliga livstecken eller du har fått hjälp av ambulanspersonal.

Så utför du service på en hjärtstartare

En hjärtstartare är inte svår att serva. Det viktigaste är att regelbundet kontrollera att elektroder och batterier byts ut enligt tillverkarens rekommendationer. Hur ofta man behöver byta ut batterier och elektroder varierar beroende på vilken tillverkare hjärtstartaren kommer ifrån.

Vill du vara säker på att din hjärtstartare alltid är servad och att batterierna och elektroderna är utbytta enligt rekommendationerna? Då är vårt förslag att du hyr en hjärtstartare från oss. Genom våra hyravtal kan vi säkerställa att din hjärtstartare är ordentligt servad och fungerar som den ska.

Hjärtstartaren testar sig själv

En annan trygghet är att hjärtstartare genomför dagliga självtester. När den blinkar grön är allt som den ska. Om dioden blinkar rött eller det tjuter om hjärtstartaren kan det bero på att batterierna är slut eller att det är något annat fel på apparaten.

Om ditt företag eller verksamhet hyr hjärtstartare hos oss påminner vi om när det är dags att byta ut batterier och elektroder. En bra garanti för att ni alltid har en fungerande defibrillator.

Hjärtstartare Stockholm – svar på tre vanliga frågor

Hur mycket större blir chansen att överleva ett hjärtstopp när en hjärtstartare används?

En hjärtstartare är ofta skillnaden mellan liv och död –sannolikheten för överlevnad ökar med 70 procent.

Kan en hjärtstartare användas på barn?

Ja, det finns inga hinder för detta, en hjärtstartare kan rädda liv även på barn.

Vilken hjärtstartare behöver jag?

Det beror på vilka behov och förutsättningar som finns. Några frågor som är bra att ställa när du införskaffar en hjärtstartare är var den ska sitta, vilka som kommer att använda och om personerna som ska använda den är utbildade inom HLR.

Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig att hitta rätt hjärtstartare – det kan rädda liv.

Vi lär dig att hantera en hjärtstartare