Symtom vid stroke – information

Stroke är en medicinsk nödsituation som kräver omedelbar vård. Den inträffar när blodtillförseln till en del av hjärnan avbryts eller minskar, vilket gör att hjärnan berövas syre och näringsämnen. Ju längre en stroke är obehandlad, desto större är sannolikheten att den orsakar permanenta skador.

Sök omedelbar hjälp vid symtom

Vanliga symtom på stroke är plötslig domning eller svaghet i ansikte, arm eller ben (särskilt på ena sidan av kroppen), förvirring, svårigheter att tala eller förstå tal, svårigheter att se på ett eller båda ögonen, svårigheter att gå, yrsel, svår huvudvärk utan känd orsak och förlust av balans eller koordination.

Om något av dessa symtom uppträder plötsligt ska du söka omedelbar medicinsk hjälp. Tidig behandling kan minska risken för invaliditet till följd av stroke och rädda liv. I en del fall kan insjuknandet vara mindre dramatiskt med lindriga eller till och med övergående symtom.

Vanliga symtom på stroke

  • Förlamning, kraftlöshet eller känselnedsättning i en kroppsdel.
  • Talsvårigheter.
  • Svårigheter att förstå vad andra personer säger.
  • Synstörning
  • Yrsel
  • Kraftig huvudvärk.

Symtomen varierar mellan personer

En stroke orsakar vissa typiska störningar i flera av nervsystemets funktioner som kan leda till ovanstående symtom. Men bilden kan skilja sig en hel del mellan olika personer. En stroke drabbar i regel ena hjärnhalvan vilket leder till att symtomen bara berör ena kroppshalvan med på motsatt sida av strokens lokalisering. Förklaringen till detta är att olika nervbanor korsas när det går från hjärnan ut i kroppen.

Det är vanligt att insjuknandet sker på natten och att den drabbade vaknar med symtomen på stroken. Det är dessutom vanligt att gå och lägga sig vid symtom, men så ska man absolut inte göra eftersom det försämrar möjligheterna till en lyckad behandling. 

Stroke inträffar ofta på natten

Inte sällan sker insjuknandet under natten och personen vaknar med symtomen. Många går också och lägger sig när de känner symtom och hoppas att de ska gå över med lite sömn eller vila. Så bör man absolut inte göra eftersom det minskar möjligheten till bästa behandling.

Ju tidigare symtomen uppmärksammas och behandling söks, desto bättre blir resultatet. Att vidta snabba åtgärder kan rädda liv.

Hälsosamt liv minskar risken för stroke

Du kan också minska din risk att drabbas av en stroke genom att göra hälsosamma livsstilsförändringar, till exempel sluta röka, motionera regelbundet, äta en näringsriktig kost med minimalt med bearbetade livsmedel och begränsa alkoholkonsumtionen. Prata med din läkare om hur du kan minska din risk för stroke och andra allvarliga hälsoproblem.

Genom att känna igen tecken och symtom på stroke och genom att vidta proaktiva åtgärder för att minska risken kan du se till att du och din omgivning är bättre förberedda i händelse av en medicinsk nödsituation.

Endast för information – sök alltid hjälp

Observera! Detta innehåll är endast avsett för informationsändamål och utgör inte medicinsk rådgivning. Rådgör alltid med en läkare eller hälsovårdspersonal innan du gör några ändringar i kost eller livsstil.

Dina experter på HLR och första hjälpen

10 May 2023