Hjärnskakning – symptom, åtgärder och behandling

Att ramla och slå i huvudet kan innebära att man drabbas av en hjärnskakning. Huvudet är relativt oskyddat och man som en följd av detta se hur exempelvis ett barn drabbas av en hjärnskakning i samband med att man åker pulka - eller att en äldre person drabbas i samband med plötslig ishalka. Naturligtvis så är även idrottande en vanlig orsak till hjärnskakning och kontaktsporter som fotboll, hockey - även om man har hjälm - boxning och exempelvis handboll har många drabbade.

Vad är en hjärnskakning?

Vad är då en hjärnskakning? En hjärnskakning definieras av en hård smäll mot huvudet som leder till att hjärnan hamnar i rörelse. Inom vården så går hjärnskakning under namnet Commotio Cerebri. Det finns olika graderingar av en hjärnskakning och här kan man exempelvis nämna ett lätt hjärnskakning samt en kraftigare sådan. Vid en lättare hjärnskakning så är man normalt på fötter och inne i ett normalt liv igen redan efter några dagar - detta medan en kraftig hjärnskakning kan kräva avsevärt mycket längre konvalescens och rehabilitering.

Ser man exempelvis till hockey så har många spelare under senare år tvingats avsluta sina karriärer i förtid som en följd av upprepad hjärnskakningshistorik eller som en följd av en en kraftig hjärnskakning. Hjärnskakningar är, oavsett gradering, alltid värda att ta på allvar och hjärnan måste - efter en smäll - få en möjlighet att vila och återhämta sig.

Symtom vid hjärnskakning

Hur kan man då veta att en person drabbats av en hjärnskakning? Det finns vissa symtom som definitivt ger signaler:

  • Svimning. En person som får en hjärnskakning svimmar ofta.

  • Yrsel. Man blir ofta yr efter en smäll mot huvudet.

  • Illamående och kräkningar. Att kräkas efter en hjärnskakning är vanligt.

  • Förvirring. En person som drabbas av hjärnskakning kan bli desillusionerad och ha svårt att veta var hen befinner sig.

  • Minnesförlust. Man har svårt att veta vad som hänt och minns inte vad som hände före, under eller efter en smäll mot huvudet.

  • Trötthet. Många drabbas av en oförklarlig trötthet en tid efter en hjärnskakning. Man m å s t e vila och det är omöjligt att hålla sig vaken.

Talande för samtliga av dessa symtom är att de kan komma timmar - eller dagar - efter en hjärnskakning. Var således uppmärksam även långt efteråt om exempelvis ditt barn uppvisar något av dessa symtom. Man ska aldrig lämna en person som har en misstänkt hjärnskakning ensam under det första dygnet.

Åtgärder för att förhindra hjärnskakningar

Inom idrotten har hjärnskakningar blivit ett stort problem. Man ser en kraftig ökning och här kan exempelvis hockeyn återigen nämnas som ett exempel. Fler idag drabbas och på alla nivåer. Detta för med sig att fler spelare tvingas avsluta sina karriärer i förtid - men det för även med sig väldigt negativa konsekvenser för resten av livet ute i det civila. Många drabbas av depressioner, av en ihållande trötthet och av motoriska problem.

Hjärnan läker inte av sig själv i samband med exempelvis upprepade hjärnskakningar och det finns en begränsad förmåga för en hjärna att läka och återhämta sig.

Detta är oerhört problematiskt och här håller hockeyn på att ta fram bättre verktyg både för att förebygga, identifiera och behandla hjärnskakningar. En anledning till ökningen är att spelet går fortare. I kombination med att skydden blir bättre så sker en paradox. Skydden som ska skydda blir istället rena vapen i kombination med fart. Ett hårt axelskydd som träffar en oskyddad hakspets kan vålla enorma skador. Att skydden dessutom gör att spelare blir tuffare är en annan negativ sida. Det finns även en klassisk machokultur inom idrotter i allmänhet och hockey i synnerhet. Det innebär att man biter ihop och kör - även om man är skadad, sjuk eller har känningar.

Detta kan få fruktansvärda konsekvenser sett till hjärnskakningar. Inom ungdomshockey så har man tagit bort tacklingar helt. Ser man till seniorer så har man blivit betydligt bättre på att handskas med - och identifiera - hjärnskakningar. Klubbarna har insett att det handlar om liv och ett liv även efter hockeyn och tar ett större ansvar. Tre poäng är inte värt mycket i sammanhanget.

Mycket finns kvar att göra - skydd för ansiktet? Bättre hjälmar? Vägar till ett långsammare spel? Mjukare skydd? - men man har börjat arbeta aktivt med åtgärder och det får ses som ett steg i rätt riktning. Samma sak gäller även inom andra idrotter.

Behandling vid hjärnskakning

Behandlingar vid hjärnskakning handlar uteslutande om vila. En lättare hjärnskakning innebär att du ska vila din hjärna och undvika saker som gör den trött. Vilket innebär att du ska undvika tv-tittande, läsande, tv-spel, alkohol och - givetvis - idrotter och fysisk ansträngning.

Ser man till mer kraftiga hjärnskakningar så finns det rehabiliteringsprogram där både arbetsterapeuter och fysioterapeuter tillsammans tar fram en individuell plan för varje enskild patient och med dennes behov i centrum.

Dina experter på HLR och första hjälpen

6 Mar 2022