Vad ska jag göra om någon sätter i halsen?

Att sätta i halsen kan ske plötsligt och utan förvarning. Man sitter och äter en bit mat och så plötsligt så får man ingen luft. Luftvägarna har täppts till av en matbit och man kan inte - hur man än försöker - få loss denna och återigen andas. Detta scenario inträffar dagligen och det handlar om både vuxna, barn och bebisar som av någon anledning sätter i halsen.

Frågan är hur man ska agera, hur ska man göra om man upptäcker att en annan person har satt i halsen och inte får luft? Vi går igenom detta och vi tittar närmare på hur du kan rädda liv på både barn, bebisar och vuxna genom en ökad kunskap.

Var uppmärksam på symptomen

Det första man ska veta är att det inte är helt enkelt att upptäcka att någon satt i halsen. Symptomen och reaktionerna hos den drabbade kan se väldigt annorlunda ut beroende på vad som fastnat och hur pass allvarligt tilltäppta andningsvägarna är. Det finns emellertid några signaler som kan indikera att en person har satt i halsen och dessa ser ut som följer:

  • Plötslig hosta eller plötslig ansträngd andning.

  • En väsande andning

  • Personen skriker eller talar väldigt svagt och med en hes stämma.

  • Personen tar sig mot halsen som en följd av smärta - något som gäller för barn och vuxna.

Om en person visar upp dessa symtom så är det dags för dig att påbörja en viktig sak: du ska agera. Det värsta man kan göra i en sådan situation är att inte göra någonting alls. Att våga agera gör skillnad och det kan rädda liv. I kombination med kunskap om HLR och hur du kan få loss det föremål som orsakat stoppet så kan du vara den personen som verkligen gör skillnad då det väl bränner till.

Så här gör du om en vuxen person satt i halsen

Det första du ska göra är att försöka säkerställa att personen kan hosta själv. Om inte så ska du försöka hjälpa personen med detta. Något som sker genom följande punkter:
  • Börja med att ge fem stycken handfasta och bestämda slag med din öppna näve mellan personens skulderblad. Fungerar inte detta så går du vidare med nästa punkt.

  • Buktryck. Placera din ena hand strax ovanför personens navel. Lägg den andra handen ovanpå. Tryck inåt och snett uppåt fem gånger.

  • Växla mellan fem buktryck och fem ryggdunkningar tills föremålet lossnar.

Om personen blir medvetslös och inte kan andas? Börja med att ringa 112 och larma en ambulans. Därefter är det dags att starta Hjärt- och lungräddning:
  • Lägg personen ner på rygg och placera dina händer på varandra ovanför personens bröstkorg. Tryck nedåt så att bröstkorgen åker ner minst 5 centimeter - max sex centimeter - och håll ett tempo som motsvarar ungefär 120 tryck i minuten. Du ska göra 30 tryck.

  • Därefter ska du göra två inblåsningar. Det gör du genom att klämma ihop personens näsa efter att du först - med två fingrar under hakan och en hand mot pannan - lutar huvudet bakåt. Blås in luft två gånger i munnen och påbörja därefter bröstkompressioner igen. En inblåsning ska ta ungefär en sekund. Kontrollera att bröstkorgen rör sig uppåt då du blåser in luften.

  • Upprepa detta till dess att ambulansen anländer. HLR syresätter kroppens viktiga organ och det är något som verkligen kan göra skillnad - även om det, under tiden det pågår, kan kännas lönlöst. Ge aldrig upp! Tänk även på att HLR är jobbigt att ge. Är ni flera stycken i sällskapet så kan ni byta av varandra med jämna mellanrum.

Så här ska du göra om ett barn satt i halsen

Om det handlar om ett barn som satt i halsen så ska du agera på precis samma sätt som ovan. Börja med fem ryggdunk och utför sedan fem stycken buktryck. Kontrollera hela tiden i munnen om föremålet lossnat - men undvik att peta omkring med fingrarna då det kan förvärra stoppet. Fortsätt med fem ryggslag/fem buktryck till dess att barnet andas normalt igen.

Samma sak som ovan gäller även vid medvetslöshet kombinerat med att barnet inte andas. Larma 112, lägg barnet på rygg och påbörja HLR. Om barnet börjar andas så ska du placera hen i stabilt sidoläge. Om inte - fortsätt med HLR till dess att ambulansen kommer.

Detta gäller för barn över 1 år. Om det handlar om en bebis som satt i halsen så finns en annan teknik att använda. Denna innebär att du lägger bebisen i ditt knä - med huvudet utanför och med ryggen mot dig. Klappa sedan fem gånger på ryggen, mellan skulderbladen, och se om föremålet lossnar. Om inte - vänd på barnet och placera din ena hand som stöd för huvudet medan din andra hand placeras på magen - på nedre delen av bröstbenet.

Ta två fingrar och tryck snärtigt ned bröstbenet ungefär fyra centimeter. Upprepa detta fem gånger och kontrollera om föremålet lossnat. Om detta inte skett så fortsätter du kombinationen. Om bebisen slutar andas eller blir medvetslös så ska du även här utföra HLR och göra detta till dess att ambulans anländer.

Förebygg att ditt barn sätter i halsen

Vad gäller barn så är det viktigt att tänka i ett mer förebyggande syfte. Då det handlar om vuxna så är det nästan uteslutande mat som fastnar i halsen. Barn å sin sida undersöker saker med den egna munnen. Vilket innebär att exempelvis leksaker kan fastna. Rådet är att du som förälder ser till att plocka bort alla små föremål då du själv inte är närvarande i rummet och kan hålla uppsikt.

Gällande mat så är det viktigt att barnet lär sig att sitta still under måltider. Ett annat förebyggande tips är att aldrig servera ett barn mat - eller något annat ätbart - då ni är i rörelse. Vilket innebär att måltider i bilen eller i cykelstolen ska undvikas.

Dina experter på HLR och första hjälpen

7 Feb 2022